Gå till innehåll

Förpackningar - källsortering

Det är bara förpackningar som hör hemma i soprummet. En förpackning är något som har förpackat och skyddat en produkt. Allt annat slängs i restavfallet eller på Nolängens återvinningscentral.

Alla förpackningar ska vara tömda, förpackningar med olika material ska separeras. Har du förpackningar som består av flera material, är grundregeln att du sorterar dem efter det material som väger mest i förpackningen.

Glasförpackningar

Glasförpackningar är flaskor och burkar gjorda av glas. Det finns olika kärl för färgat eller ofärgat (klart) glas.

Färgade glasförpackningar

Metallförpackningar

Metallförpackningar är förpackningar av plåt och aluminium såsom konservburkar, tuber och aluminiumformar etc.

Metallförpackningar

Pappersförpackningar

Exempel på pappersförpackningar är; mjölk-, ägg-, juice-, fling- och pizzakartonger. Wellpapp, papperspåsar, toalettrullar och omslagspapper är andra exempel på pappersförpackningar.

Pappersförpackning

Plastförpackningar

Du kan slänga både hårda och mjuka plastförpackningar i samma kärl.

Plastförpackning

Tidningar

I tidningsåtervinningen kan du slänga dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorderkataloger etc.

Tidningar

Tips för enklare källsortering

Det här får du inte slänga i våra soprum

Farligt avfall

Du kan inte slänga farligt avfall i våra soprum. Farligt avfall är exempelvis; batterier, färg, kemikalier, el och elektronik, olja, ljuskäglor, lysrör och sprayburkar. Farligt avfall ska slängas på en återvinningscentral (soptipp) eller på en miljöstation.

På Bengtsfors Energis hemsida kan du läsa mer om vad som räknas som farligt avfall och var du kan slänga det. Länk till annan webbplats.

Läkemedel

Läkemedel som blivit över ska inte slängas i mat- eller hushållsavfallet, de ska inte heller spolas ner i avloppet. Lämna överblivna läkemedel på Apoteket.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 september 2023
Sidan publicerad av:
Anna Sandström