Gå till innehåll

Ventilation i din lägenhet

All luft inomhus behöver efter ett tag ersättas med frisk luft utifrån. Matos och damm från kläder, mattor och husdjur behöver ventileras ut för att innemiljön ska vara trivsam. När man badar, duschar, tvättar eller lagar mat bildas även fukt som måste transporteras ut ur lägenheten. Därför är det viktigt att ventilationen i bostaden fungerar så effektivt som möjligt.

Ventiler

Foto: Jennie Aronsson

Som hyresgäst bör du tänka på att aldrig stänga friskluftsventilerna helt, för att undvika problem med fukt och mögel. Är det kallt ute räcker det med att du låter spaltventilen eller vädringsluckan vara något öppen.

Så fungerar ventilationen

För att utsuget av den gamla luften ska fungera bra måste friskluftsventilerna vara öppna. Om ingen är hemma är behovet av ventilation inte lika stort, men stäng aldrig ventilerna helt. Om man stänger ventilerna helt kommer istället luften att tas genom brevinkastet eller andra otätheter. Grannens matos kan då komma in i din lägenhet. Du kan också känna det som drag vid fötterna när luften kommer in via exempelvis dörrkarmarna i stället.

Är det kallt ute räcker det med att du låter spaltventilen eller vädringsluckan vara något öppen. Anpassa ventilationen till förhållandena. Mest ventilation behövs naturligtvis när vi lagar mat, duschar och torkar tvätt. När du lagar mat och behöver bra ventilation, öppna då gärna ett fönster/vädringslucka i ett annat rum i bostaden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 september 2023
Sidan publicerad av:
Anna Sandström