Gå till innehåll

Tillgänglighet för webbplatsen Bengtsforshus.se

Bengtsforshus AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Bengtsforshus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen bengtsforshus.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kända tillgänglighetsbrister beskrivs längre ner på sidan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Bengtsforshus.se som inte är tillgängligt för dig kan du skicka e-post till oss på adressen bengtsforshus@bengtsfors.se. Du kan också kontakta oss på telefon 0531-52 68 60.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du skicka e-post till adressen bengtsforshus@bengtsfors.se, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du använda följande länk för att påtala det. Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Tillgänglighetsbrister

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Det kan förekomma bilder som saknar komplett beskrivning i text.
  • Det kan förekomma filmsekvenser för att förstärka marknadsföring av ett event eller dylikt som saknar textning eller kompletterande information om filmen. Vi presenterar dock aldrig information av avgörande betydelse på detta sätt. Det kan finnas texter med hänvisningar till placering, till exempel, "se längst ner på sidan".
  • Det kan finnas pdf-dokument på webbplatsen som inte uppfyller samtliga krav på tillgänglighet.
  • Enstaka filmer utan textning och syntolkning kan förekomma.
  • Artikelsidor saknar sidtitel.