Gå till innehåll

Hyra ut i andra hand

Att hyra ut i andra hand innebär att du upplåter din lägenhet till någon som använder lägenheten självständigt. Du måste ha vårt samtycke för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Det gäller även när du lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra.

Vi kan medge att du hyr ut din lägenhet i andra hand vid följande förutsättningar:

  • Du har fått en provanställning på annan ort (max sex månader)
  • Vid studier på annan ort
  • Vid provsamboskap

Andrahandshyresgästen måste uppfylla våra krav för skulder och betalningsanmärkningar. Ett godkännande krävs alltid från Bengtsforshus. Påkommen olovlig andrahandsuthyrning kan leda till vräkning/avhysning och klassas som en misskött relation med Bengtsforshus.

Måste jag ha tillstånd av Bengtsforshus för att hyra ut i andra hand?

Ja, du söker tillstånd hos oss och lämnar in intyg med dina skäl till att du vill hyra ut i andra hand. Andrahandshyresgästen kan aldrig ta över ett förstahandskontrakt. Din ansökan om andrahandsuthyrning ska lämnas in minst två veckor före det att du önskar hyra ut din bostad. Ansökan måste vara komplett när du lämnar in den, vilket betyder att du ska ha en kopia på ditt nya anställningsintyg/studieintyg som bekräftar flytt till annan ort, inkomstuppgifter och boendereferens från den du önskar hyra ut till. Om det saknas anses din ansökan inte vara komplett och du ombeds att återkomma.

Tänk på att

Du som förstahandshyresgäst ansvarar alltid för att hyror betalas in i tid och att inga störningar sker. Första- och andrahandshyresgästen bör upprätta ett hyresavtal sinsemellan.

Andrahandshyresgäst

Du som hyr i andra hand har inte automatiskt rätt till en lägenhet om den ursprunglige hyresgästen säger upp sitt kontrakt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 september 2023
Sidan publicerad av:
Anna Sandström