Gå till innehåll

Rubriksättning och formatmallar

Det är viktigt att vara noga med att använda rätt rubriknivåer och formatmallar när vi arbetar med text och dokument som publiceras på webben. Den här informationen är nödvändig för att innehåll ska bli tillgängligt för personer som använder olika typer av hjälpmedel. Rubriknivåer och formatmallar förtydligar nämligen vilken relation innehållet på sidan har till varandra.

Rubriker (H2 - mellanrubrik)

Rubriker ska vara tydliga och hjälpa användaren att orientera sig på sidan. Mellanrubriker kan liknas med bokkapitel som beskriver de viktigaste ämnena du kommer att skriva om. Det går bra att använda flera rubriker på denna nivå.

Välj rätt rubriknivå (H3 - underrubrik)

Underrubriker används för att dela upp längre texter och ska därför bara användas om det först finns en mellanrubrik högre upp på sidan. Det går bra att använda flera rubriker på denna nivå.

Rubriknivåer på webben (Heading 4 - styckesrubrik)

Styckesrubriker används bara om du behöver ha ytterligare en hierarkisk uppdelning av innehållet under rubriknivå 3. Det kan till exempel vara rubriken på en punktlista.

På webben har rubriknivåerna en extra viktig funktion eftersom de talar om för sökmotorer - men även digitala hjälpmedel - hur viktigt något är. En sidrubrik (H1) anses viktigare än en mellanrubrik (H2) osv.

Formatmallar

Förutom rubrikformatteringarna används även:

  • ingress - till den inledande (fetmarkerade) texten och
  • brödtext - till den löpande texten i ett stycke.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 december 2021
Sidan publicerad av:
Soleil