Gå till innehåll

Att skriva på webben

På den här sidan hittar du information om hur du skriver och utformar överskåldiga och tillgängliga webbtexter.

Checklista för en bra text

Bestäm målgrupp

Vem vänder sig sidan till? Har personen förkunskaper om ämnet osv.? Det är lättare att skapa innehåll när du vet vem du skriver för.

Bestäm budskap

Vad ska sidan kommunicera? Vad är det allra viktigaste som måste framgå? När du skrivit texten, stäm av så att budskapet fortfarande är tydligt.

Bestäm syfte

Vad ska besökaren göra/känna/veta efter att ha läst din text?
Skriv kort och tydligt
Skriv det viktigaste först och undvik information som inte behövs. Skriv gärna en inledande sammanfattning (ingress), det hjälper läsaren att ta till sig informationen. Använd aktiva verb och direkt tilltal.

Skriv informativa rubriker i rätt nivå

Rubriker är särskilt viktiga för att läsaren ska kunna sålla och ta till sig information. Huvudrubriken ska sammanfatta hela sidans innehåll, medan mellan-och underrubriker används för att sammanfatta stycken.

Gör tydliga stycken

Skriv korta stycken och inled gärna med en nyckelmening som sammanfattar huvudtanken. I webbtexter markerar du nytt stycke med en blankrad.

Använd punktlistor och bilder

Punktlistor underlättar skumläsning och fungerar som checklistor för läsaren. Även bilder hjälper till att skapa luft och ett mer överskådligt innehåll.

Länka för att komplettera innehåll

Länkar är ett bra sätt att komplettera en sidas innehåll med mer fördjupad information. Tänk på att länkarna inte ska ersätta innehållet på en sida - utan komplettera. Var tydlig med var läsaren "hamnar" om den klickar på länken.

Använd formatmallar

Tänk på att använda formatmallarna till rubriker, ingress, brödtext och citat. De ger texten både tekniska och visuella egenskaper som gör innehållet mer lättöverskådligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2021
Sidan publicerad av:
Soleil