Gå till innehåll

Plusboxar

Med hjälp av plusboxar kan du presentera många rubriker på en sida utan att användaren behöver scrolla. På det viset går det snabbt att hoppa mellan olika sektioner och lättare att sålla information.

Plusboxar är egentligen dekorationer som sätts på textmoduler.

Instruktioner för hur du skapar:

  1. Skapa först en textruta genom att klicka på ikonen för textmodulen.
  2. Högerklicka på den nyskapade textmodulen (i sidans innehållsträd) för att få fram dekorationsmenyn.
  3. Välj en plusbox utifrån den rubriknivå du behöver använda.
  4. Högerklicka på textmodulen och välj "byt namn". Då får plusboxen en rubrik i ovan vald nivå.

Uppdatera sidan för att se det nya namnet.

OBS! Du kan inte öppna och stänga plusboxen i redigeringsläget, utan endast när sidan är publicerad.

Plusboxar som ska innehålla mer än bara text behöver skapas på ett annat sätt.

  1. Markera "mitten" i innehållsträdet.
  2. Högerklicka och välj "lägg till layout -> radvis"
  3. Högerklicka på layouten och välj "dekoration -> plusbox". Tänk på att använda en plusbox med rätt rubriknivå.

Nu har du skapat en layout med dekorationen "plusbox". I den kan du infoga de moduler du vill använda. Tänk på att inte göra en plusbox i en annan plusbox.

För att ändra rubriken i plusboxen, markera layouten, högerklicka och välj "byt namn". Uppdatera sidan.

Bild på natur

När passar det att använda plusboxar?

  • Om du har en sida med många rubriker kan plusboxar göra det enklare för besökaren att sålla information och hitta det som är relevant.
  • FAQ - där frågan är pluxboxens rubrik och svaret finns i den.
  • informationsrika och långa sidor där besökaren måste scrolla flera gånger. Detta är särskilt användbart för de som besöker sidan från en mobil.

När ska jag undvika att använda plusboxar?

Det är inte alltid optimalt att använda en plusbox. Generellt kan man säga att nackdelen med att gömma information i en plusbox är att användaren kanske inte förstår att det finns information på sidan som inte syns. En stressad besökare som snabbt behöver få viss information kan missförstå och gå ifrån sidan utan att ha hittat vad hen söker. Gör tydliga rubriker för att hjälpa användaren på vägen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2022
Sidan publicerad av:
Soleil