Gå till innehåll

Sidmall nyhet

Nyheter skapas upp i ett nyhetsarkiv istället för i webbplatsens sidstruktur. Det gör det möjligt att lista dem på en samlad innehållssida.

I nyhetslistningen visas länkar till alla publicerade nyheter som finns i arkivet. Om du vill ta bort en nyhet från listan behöver du avpublicera den.

I listan visas en bild och en beskrivande text för varje nyhet. Om du inte anger en text via metadata (fältet beskrivning) är det ingressen som hämtas. Den bildmodul som heter "bild" i innehållsträdet blir den förvalda.

Det finns en funktion som gör det möjligt för besökaren att filtrera nyheter utifrån år och månad.

Exempel på nyhetslistning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2022
Sidan publicerad av:
Soleil