Gå till innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring uthyrning, lägenhetskö etcetera. Vi har delat in frågorna i olika kategorier. Klicka på nedanstående länkar för att hitta svaren på dina frågor.

Anmäla intresse/söka bostad

För att söka bostad behöver du först registrera dig hos oss. Det gör du genom att skapa ett konto på Mina sidor Länk till annan webbplats.. Du är också välkommen att besöka vårt kontor och göra en ansökan.

Alla över 18 år kan söka lägenhet hos Bengtsforshus AB. Enligt hyreslagens bestämmelser kan man först teckna avtal när man blir myndig, alltså 18 år.

Ja, eftersom din kötid räknas från ansökningsdatumet och kötiden kan avgöra om du får en lägenhet eller inte.

När du har gjort en bostadsansökan hamnar den i vårt register och din kötid börjar räknas. När du sedan anmäler intresse för en specifik lägenhet ställs du i kö till den lägenheten. Din kötid avgör din plats i förhållande till andra sökande.

Ja, du kan alltid ändra dina uppgifter genom att logga in på "Mina sidor".

I hyran ingår oftast allt utom hushållsel. Om det inte står något annat i hyresavtalet betalar du alltså för värme, vatten, sophämtning och städning av trapphus genom din hyra.

Ekonomiska krav för att få hyra bostad

Du ska kunna uppvisa att du har minst sex månader kvar av din ersättning vid den tidpunkt när du ska flytta in i lägenheten.

Din eller hushållets totala inkomst är lön, pension, a-kassa, sjukersättning, föräldrapenning eller studielån och till den summeras också barnbidrag, bostadsbidrag med mera. För att din ekonomiska situation ska vara rimlig måste du som söker ha ett skäligt belopp att leva på sedan hyran är betald. Det är konsumentverkets beräkningar av ”skäliga kostnader per månad” som utgör norm för vår bedömning.

Uppfyller du inte kraven på en rimlig ekonomisk situation kan detta kompenseras av att du har en godtagbar borgen.

Nej, skulden till oss måste regleras innan du kan få lägenhet.

Nej, inte om du har allvarliga betalningsanmärkningar. Alla skulder som har med ett hyresförhållande att göra betraktas som allvarliga, till exempel hyresskulder och besiktningskostnader. Mindre allvarliga anmärkningar bedöms individuellt.

Förtur

Det finns två grupper av sökande som kan få förtur; student- och arbetsmarknadsförtur. Arbetsmarknadsförtur kräver att du ska flytta till Bengtsfors kommun på grund av jobb. Studentförtur innebär att du får förtur om du blivit antagen till studier vid Stenebyskolan.

Nej, inte generellt. Men hänsyn kan tas om lägenhetsstorleken alternativt hyran blir orimlig för din möjlighet att bo kvar. Vi gör en individuell bedömning utifrån de faktiska förhållandena i varje enskilt fall.

Nej. Alla tillgängliga lägenheter publiceras på hemsidan och den som har längst kötid och uppfyller grundkraven får lägenheten oavsett var man bor idag.

Hyra ut i andra hand

Ja, med tillstånd från Bengtsforshus, kan du få hyra ut i andra hand om du under en period ska arbeta eller studera på annan ort eller om du ska pröva att sammanbo med någon. Du kan hyra ut din bostad i andra hand i ett år och ytterligare maximalt ett år efter förnyad prövning. Läs mer om andrahandsuthyrning här

Ja, du söker tillstånd hos oss och lämnar in intyg med dina skäl till att du vill hyra ut i andra hand. Det är viktigt att du upprättar ett andrahandskontrakt med den person som ska hyra lägenheten. Andrahandshyresgästen kan aldrig ta över ett förstahandskontrakt.

Inflyttning och lägenhetsbyte

Antal boende i en lägenhet

Lägenhet

Max antal personer

1 rum och kök/kokvrå

3 personer

2 rum och kök/kokvrå

4 personer

3 rum och kök

6 personer

4 rum och kök

8 personer

5 rum och kök

10 personer

Du hämtar och kvitterar ut nycklar hos en bovärd i ditt område.

När du flyttar in får du ett antal nycklar. Förutom nycklar till lägenheten får du ofta separata nycklar till porten, tvättstugan och förrådet. Kontrollera att du har fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. Tänk på att dina nycklar är värdeföremål som ska lämnas tillbaka när du flyttar.

När du skriver hyresavtalet delar vi ut informationsmaterial om vad som gäller för att bo hos Bengtsforshus. Har du praktiska frågor i samband med din flyttning och etablering så vänd dig till vårt kontor eller till din bovärd.

Ja, om bytet gäller bostad till bostad och du har särskilda skäl för bytet.

Ja, om det inte finns beaktansvärda skäl för bytet eller om den som ska bli vår hyresgäst inte uppfyller våra grundkrav enligt hyrespolicyn.

När du fått lägenhet hos Bengtsforshus AB måste du bo där i minst 12 månader innan du kan söka ny lägenhet hos oss.

Ett hyresavtal kan ha en begränsad hyrestid eller gälla tills vidare. Som huvudregel har du som förstahandshyresgäst ett så kallat besittningsskydd. Det innebär att du i princip har rätt att bo kvar i lägenheten så länge du vill om inte hyresvärden har mycket starka skäl för att säga upp avtalet.

I hyresavtalet anges det datum du har tillträde till lägenheten.

Uppsägningstiden är reglerad i hyreslagen, i normalfallet tre månader.

Lägenhetskö, erbjudande och visning

Huvudregeln är att den som har längst kötid och uppfyller grundkraven i vår uthyrningspolicy Pdf, 441.4 kB. får den lediga lägenheten. Från huvudregeln finns undantag som innebär att vi direktförmedlar vissa lägenheter till sökande som har förtur.

Ja, vi kontrollerar din betalningsförmåga, eventuella skulder, referenser och att dina personuppgifter stämmer.

Du kan tacka ja eller nej till en erbjuden lägenhet via vår hemsida. Det går också bra att ringa oss eller besöka vårt kontor.

Ja, om ni har sökt och fått lägenheten gemensamt.
För att lägga till ytterligare person på sitt befintliga hyresavtal krävs att den det berör skall ha varit
folkbokförd på adressen tillsammans med den ursprungliga hyresgästen i minst 24 månader innan så
kan ske. Samma prövning sker som vid nytecknande av avtal.

Det är ett grundkrav att ha hemförsäkring när du hyr bostad av Bengtsforshus. Hemförsäkringen ger ett viktigt skydd för dig som individ. Om du till exempel drabbas av vattenskada i lägenheten och får skada på din privata egendom regleras skadan av ditt försäkringsbolag med avdrag för självrisk. Självrisken betalar du själv och i vissa fall ersätter Bengtsforshus din självrisk i efterskott. Om skadan har uppkommit på grund av din vårdslöshet eller försummelse kan du bli skadeståndsskyldig.

De sökande som bokat den specifika lägenheten, och har längre kötid än du, står normalt före dig i kön.

Nej, vi har samma kö för alla sökande oavsett nuvarande bostad.

Vanligtvis är att upp till fem sökande får gå på visning men det kan variera.

När tiden för att boka lägenhet har gått ut är du inte bland de fem som har längst kötid.

Vid ofullständig ansökan.

  • Om du har allvarliga betalningsanmärkningar eller oreglerad skuld till Bengtsforshus.
  • Om du blir erbjuden en lägenhet och sedan inte lämnar besked om du vill ha lägenheten eller inte. Spärren går in automatiskt efter tre stycken ”ej svar”.

Om du blivit tilldelad en lägenhet är du spärrad att söka ny lägenhet under ett år.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Jennie Aronsson