Gå till innehåll

Redigera startsida

Startsidan innehåller flera komponenter. Här hittar du instruktioner för hur du redigerar dem.

Banner
 1. Markera ”huset” högst upp trädstrukturen.
 2. Fäll ut ytan som heter ”grid”. Där hittar du modulen som heter ”banner”.
 3. Dubbelklicka på modulen för att komma till inställningarna.
 4. Redigera och publicera sedan om sidan.
banner i strukturen

Puffar
 1. Markera ”huset” högst upp trädstrukturen.
 2. Fäll ut den översta ytan som heter ”grid”.
 3. Fäll ut den första raden. Nu visas tre spalter som innehåller en puff-modul vardera.
 4. Dubbelklicka på den modul du vill redigera för att komma till inställningarna.
 5. Redigera puffen och publicera sedan om sidan.
puffar i strukturen

Listan med länkar till populära tjänster består av actionknappar. För att redigera länkarna behöver du:

 1. Markera ”huset” högst upp trädstrukturen.
 2. Fäll ut den översta ytan som heter ”grid”.
 3. Fäll ut den första raden. Nu visas fyra spalter.
 4. Fäll ut den nedersta spalten och underliggande rad + spalt.
 5. Dubbelklicka på den actionknapp du vill redigera för att komma till inställningarna.
 6. Publicera om sidan.
Populära tjänster
Populära tjänster

Genvägar med ikon

För att redigera genvägarna (länkarna) behöver du gå till webbplatsens admininställningar. Mappen hittar du i trädstrukturen.

 1. Markera mappen admininställningar -> genvägar.
 2. Markera mappen "genvägar".
 3. Klicka på ”+ skapa ny -> länksida”.

Du kan ta bort länksidor genom att högerklicka - > ta bort.

För att lägga till en ikon behöver du:

 1. Högerklicka på länksidan du skapat.
 2. Välj "egenskaper -> metadata"
 3. till den angivna adressen och välj en ikon.
 4. Skriv in namnet på ikonen i metadatafältet. Upprepa för varje länk du lagt till eller vill ändra.
 5. Publicera om sidan.

 

Metadata

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 december 2021
Sidan publicerad av:
Soleil