Gå till innehåll

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete består av tre olika delar: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Vi arbetar för att skapa trygga och bra bostadsområden där hyresgäster trivs och har förutsättningar att leva ett gott liv. I dialog med hyresgäster och andra intressenter vill vi skapa medinflytande där vi tillsammans kan skapa trivsel och trygghet för alla som bor hos oss.

Miljömässig hållbarhet

Vi följer utvecklingen inom miljö- och energiområdet och tar hänsyn till den påverkan vår verksamhet har på miljön.

Bengtsforshus är en del av Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ Länk till annan webbplats. och har för avsikt att bli fossilfria senast 2030 samt minska vår energianvändning med 30 procent (räknat från 2007) till 2023.

Ekonomisk hållbarhet

Verksamheten bedrivs utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Jennie Aronsson