Gå till innehåll

Faktureringsinformation

Från och med 1 april 2019 gäller en ny lag om elektronisk fakturering. Den nya lagen innebär att elektronisk fakturering till följd av offentlig upphandling kommer att bli obligatorisk till kommuner, landsting, myndigheter och bolag som är upphandlande myndigheter. Lagen innefattar även direktupphandling och köp som görs över disk.

Bengtsforshus ställer krav på elektronisk fakturering i upphandlingssammanhang från och med 1 april 2019.

Elektroniska fakturor medför en effektiv och säker hantering och är hållbart ur miljösynpunkt. Det leder till minskade portokostnader, snabbare fakturaleverans samt minskad risk för feltolkning av fakturainnehåll.

Här finns samlad information för dig som leverantör Pdf, 189 kB.

Vi har bytt VAN-operatör till InExchange och har ny elektronisk fakturaadress.

Adress för elektronisk faktura

Via PEPPOL-nätverket: 0007:5565181525

Adress direkt via VAN operatör: 5565181525

GLN nummer: 7365565181520

För vår fria portal klicka här. Länk till annan webbplats.

Övrig post som inte är fakturor skickas till: bengtsforshus@bengtsfors.se

eller

Bengtsforshus AB
Källebergsgatan 1
666 30 Bengtsfors

Hit kan även de leverantörer som omfattas av undantag från lagkravet eller har övriga frågor gällande fakturering vända sig.

Fakturans innehåll

Faktura till Bengtsforshus AB ska vara märkt med referenskod: (BH+tre siffror) i fältet "Er referens" på första sidan utan mellanslag eller övrig text, exempel: BH901.

Varje beställare från oss ska ange en referenskod till er vid beställning. Om vi glömmer, ber vi er fråga efter det innan fakturering.

Vi önskar 30 dagars betalningsvillkor samt en faktura per referenskod (inte samlingsfaktura) för att underlätta vårt arbete.

Kontakt

Ann-Christin Johansson
0531-52 68 61
ann-christin.johansson@bengtsfors.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Jennie Aronsson