Gå till innehåll

Behandling av personuppgifter

Bengtsforshus AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur bolaget samlar in och använder personuppgifter. Dataskyddspolicyn utgår från SABO/Fastighetsägarnas vägledning för behandling av personuppgifter samt det policydokument kring dataskyddsförordningen - GDPR (General Data Protection Regulation) som gemensamt arbetats fram av bostadsbolag i Västsverige.

Genom att vara hyresgäst, stå i bolagets bostadskö eller nyttja någon funktion eller situation knutet till det, accepterar du vår dataskyddspolicy och behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Bengtsforshus AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till eller kommunicera med dig.

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som kan komma att samlas in, inklusive personuppgifter. Det kan vara hyreskontraktet, registrering i bostadskön, marknadsundersökningar, intresseanmälningar till enskilda projekt, e‐post, telefonsamtal, besök på vår webbplats. Det kan också vara funktioner som är knutna till boendet.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du besöker vår hemsida, när du kontaktar oss per mail, brev, telefon, interagerar på våra sociala medier, ingår hyresavtal eller registrerar dig i vår bostadskö. Denna information kan vara:

  • Person‐ och kontaktinformation ‐ namn, födelse, personnummer, adress, epostadress, telefonnummer etcetera.
  • Finansiell information – kontonummer, årsinkomst etcetera.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss eller är kund kan vi komma att samla in information om:

  • Person‐ och kontaktinformation ‐ namn, födelse, personnummer, adress, epostadress, telefonnummer etcetera.
  • Finansiell information – kontonummer, årsinkomst, skulder eller negativ betalningshistorik etcetera.
  • Enhetsinformation ‐ exempelvis ip‐adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via Google analytics).
  • Aktivitetsloggar – exempelvis passage med elektroniska nycklar, tidsbokning av tvättstugor och/eller övernattningsrum. Mätarställning av energiförbrukning vid individuell energimätning av värme, vatten och el.

Information du ger oss, såväl personlig som finansiell information är generellt nödvändigt för att kunna teckna hyresavtal med oss, medan den övriga information vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, exempelvis för att Bengtsforshus AB ska kunna utföra sina åtaganden gentemot dig som hyresgäst och bostadssökande.

Det kan också handla om att vi ska kunna analysera marknadens behov och efterfrågan på bostäder, din nöjdhet i kontakterna med oss eller för att kunna informera dig om projekt du visat intresse för.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra åtaganden som bostadsbolag. Bengtsforshus AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med personuppgiftsbehandling

Laglig grund för behandling
Varför är behandling nödvändig

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person‐ och kontaktuppgifter

Utföra våra avtalsmässiga åtaganden mot dig som hyresgäst samt kunna erbjuda dig som bostadssökande en rättvis och rationell process.

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot bl.a. Hyresgäster, bostadssökande och leverantörer, samt för att tillhandahålla hyresgäster och bostadssökande information, produkter och tjänster.

Utföra våra avtalsmässiga åtaganden mot dig som hyresgäst samt kunna erbjuda dig som bostadssökande en rättvis och rationell process.

För att kunna informera om pågående projekt utifrån individuella önskemål.

Samtycke. Vid registreringen får individen ge sitt samtycke till registreringen.

För att kunna analysera efterfrågan på bostäder genom marknadsundersökningar.

Samtycke. Alla individer som svarar på en marknadsundersökning får lämna sitt samtycke till registreringen.

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Utföra våra avtalsmässiga åtaganden mot dig som hyresgäst samt kunna erbjuda dig som bostadssökande en rättvis och rationell process.

För att kunna följa tillämplig lagstiftning

Följa lagstiftning

 

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot hyresgäster, bostadssökande och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela information med tredje part såsom, leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med adekvat säkerhetsnivå vid överföring till eller delning med tredje part.

Att vi kan komma att dela information innebär inte att det sker per automatik. Bengtsforshus AB överväger, och enbart mot laglig grund, delar personuppgifter.

Fastighetsförsäljning

Vi kan komma att dela din information till tredje part i de fall vi säljer fastighet/er eller fastighet/er i bolagsform. Vi kan då komma att lämna dina personuppgifter till en köpare av sådan fastighet eller bolag.

Myndigheter

Bengtsforshus AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter, såsom skatteverket, kronofogdemyndigheten, försäkringskassan eller andra myndigheter om Bengtsforshus AB är skyldig att göra det enligt lag eller av annat berättigat syfte.

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Bengtsforshus AB behandlar informationen inom eu/ess. Bengtsforshus AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till data - du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Bengtsforshus AB har om dig och verifiera den informationen vi har om dig.
  • Rätt till rättelse - du har rätt att korrigera felaktig eller icke‐komplett information om dig.
  • Rätt att bli raderad - du har rätt att begära radering av de personuppgifter för de fall där uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften den blivit insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgifterna. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings‐, skatte‐ eller annan lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Jennie Aronsson