Gå till innehåll

Daniel Strandow vinnare i tävlingen för konstnärlig utsmyckning vid fastigheten Björkdungen

Skiss konstverket ”Ur strömmen”

När fastigheten Björkdungen invigdes hösten 2021 skänkte Bengtsfors kommun en gåva till Bengtsforshus AB. Tanken var att gåvan skulle vara i form av ett konstverk som ska pryda grönytan framför huset. Den konstnärliga utsmyckningen förväntas leda till diskussion, eftertanke och fördjupning bland de som nyttjar området. Uppdraget i form av en tävling utlystes i början av året och juryn har valt konstverket ”Ur strömmen” av Daniel Strandow.

I sin anmälan till tävlingen beskriver konstnären hur verket tar sin utgångspunkt i temat:

"Människans symbios med det strömmande vattnet.
”Ur Strömmen” bygger på att Bengtsfors kommun är intimt förknippat med åar, forsar och turbulenta strömmar genom kvarnarnas och den första industrins vattenhjul, vattenkraftverkens turbiner och antika slussar. Strömmande vatten får mig även att tänka svepande sjögräs, mönstrade sötvattenssnäckor, kräftor och andra varelser under vattnet. Mitt förslag färgas även av framtidsvisioner av organisk-tekniska artefakter som hämtar kraft ur strömmen, säger Daniel Strandow

Daniel har studerat Metallgestaltning via Göteborgs universitet, HDK Valand vid Campus Steneby, där han tagit både sin kandidat- och masterexamen. Verket kommer att smidas i metall och målas i färger inspirerade av fastighetens fasad. Verket planeras vara på plats senare delen av 2023.

Skiss "Ur strömmen" av Daniel Strandow

Skiss "Ur strömmen" av Daniel Strandow

Jury

Juryn bestod av tillförordnad VD Bengtsforshus, kommunstyrelsens ordförande, kultur- och fritidschef, destinationsutvecklare, samhällsbyggnadschef och kommundirektör

Fastigheten Björkdungen- Dåtid, nutid

Tidigare har det varit en park på platsen och under sent 1970-tal, tidigt 1980-tal byggdes en förskola som revs år 2012. År 2021 invigdes den nybyggda fastigheten och i lokalerna finns idag Folktandvården och privatpersoner som hyresgäster. I framtiden ser kommunen fastigheten som en attraktiv komponent och byggnad i det moderna Bengtsfors.

Konst och demokratiska processer

Konst och kultur är viktigt i ett demokratiskt samhälle som alla ska ha tillgång till. Konsten i samhället ökar tillgängligheten och tryggheten kring en plats och kan vara en länk mellan ett områdes historia och dess framtid. Konst ska också vara en plattform för debatt och dialog samt medverka till inflytande och stärka demokratiska processer.

Bengtsfors kommun präglas av en lång tradition inom konst och hantverk. Här bor och verkar ett stort antal konstnärer, därför är det särskilt intressant att utlysa ett uppdrag om konstnärlig utsmyckning vid fastigheten Björkdungen i centrala Bengtsfors.

Kontakt

Anna Hjelmberg
Kultur- och fritidschef, Bengtsfors kommun
0531-52 63 42
anna.hjelmberg@bengtsfors.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Jennie Aronsson